Categories » Upozornění

Upozornění na zrušení akcí

Všechny únorové kluby a schůze se ruší z důvodu nepříznivého vývoje pandemie Covid-19. V případě příznivější březnové situace vás budeme včas informovat.

Upozornění na zrušení akcí

Tradiční vánoční večeře se ruší z důvodu nepříznivého vývoje pandemie Covid-19. Ruší se rovněž lednová Členská schůze v ul. Krejčího. Konání únorové schůze bude přizpůsobeno aktuální epidemiologické situaci.

Fotografie z Harrachova a Nového Bydžova

Do galerie byly přidány fotografie z každoročního pobytu v Harrachově a z výletu do Nového Bydžova.

Členská schůze

Členská schůze proběhne dne 14. 6. 2021 od 15 hodin v Centru sociální péče v ulici Krejčího. Projednáván bude mj. zářijový rekondiční pobyt v Harrachově. Budou dodržována platná epidemiologická opatření. Těšíme se na Vás.

Fotografie z roku 2020

Byly přidány fotografie z akcí, jež proběhly během tohoto roku.Přesun Českého dne proti rakovině

Vážení přátelé Českého dne proti rakovině,
děkujeme Vám ještě jednou jménem Ligy proti rakovině Praha za Vaše přihlášky pro letošní ročník sbírky.
Je nám to velmi líto, ale vzhledem k současné situaci (epidemie COVID-19) nebude bohužel možné v termínu 13. května 2020 sbírku v tradiční podobě prodeje kytiček v ulicích uskutečnit.
V květnu je plánována pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček přes DMS).
Pokud to situace umožní, rádi bychom uskutečnili sbírku v ulicích (prodej kytiček a rozdávání letáků) v náhradním podzimním termínu – ve středu 30. září 2020.
Pevně doufáme, že i v tomto novém termínu se budeme moci spolehnout na Vaši podporu, sbírka je z naší strany kompletně připravena, všechen materiál zaplacený a čeká ve skladech jen na cestu k Vám, dobrovolníkům.
(…)
Přejeme všem hlavně dobré zdraví!

Za organizátory Českého dne proti rakovině
pro Ligu proti rakovině Praha
s pozdravem

Jana Mauleová