O organizaci

Arcus-SOP Liberec byl založen 13. 12. 1990. Jedná se o společnost onkologických pacientů, rodinných příslušníků a přátel. Pro své členy pořádá ozdravné rekondiční pobyty, přednášky, výlety, pravidelné cvičení, plavání či výtvarné práce.

Jsme nezisková organizace, jejímž cílem je sdružit onkologické pacienty, kteří prodělali léčbu nebo se právě léčí. Dalším cílem je zlepšení jejich fyzické a psychické kondice. Pro ně a jejich rodinné příslušníky zajišťujeme metodickou pomoc formou odborných přednášek z oblasti onkologie, zdravé výživy, ale i ozdravné pobyty a kulturní programy. Účastníme se celostátní sbírky na onkologii „Český den proto rakovině – Květinový den“, kterou organizuje Liga proti rakovině Praha.

logo