Spolupráce

Spolupracujeme s

Naše akce finančně pomáhají uskutečnit

  • Krajský úřad Liberec
  • Magistrát města Liberce
  • Liga proti rakovině Praha
  • Nadace EURONISA
  • Magna Exteriors Liberec s. r. o.
  • Nadace PRECIOSA

Všem sponzorům velice děkujeme!

lpr  logo-liberec  reference_nadace_logo