Bilance Květinového dne 2024

I v letošním roce se ARCUS SOP Liberec připojil k celonárodní sbírce LPR Praha Český den proti rakovině zaměřený na Prevenci rakoviny prsu, a to společně s 10ti školami.

V našem městě a okolí prodali studenti, členky a členové ARCUSu 14 478 kvítků, výsledek sbírky je 402 489 Kč a je vyšší nežli v loňském roce.

Děkujeme všem našim členkám, které se podílely na akci, všem dobrovolníkům, studentkám a studentům ze zúčastněných škol. Jsme rádi, že vedení škol žáky uvolnilo.

S organizací Českého dne proti rakovině jsme byly velmi spokojeny. Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na této velké akci, především: agentuře ARCADIA Praha, s.r.o., LIGA proti rakovině Praha, vedení České pošty v Liberci Nám. Dr. E. Beneše a pracovníkům v pokladně, kteří byli velmi vstřícní.

Sbírka je občany každoročně hodnocena většinou kladně. Přínosem je, že se sbírkou pomáhá mládež, dostane se jí do podvědomí prevence u nádorových onemocnění.

Plischková Marie

předsedkyně ARCUS SOP Liberec

Comments are closed.